Oktatási segédanyagok - letöltésre
Klima László

A magyar őstörténet régészete


Prezentációk

 1. Írott források a 9. századi magyarokról
 2. Magyarok Etelközben/1. - Krylos, Szudova Visnya, Przemyśl
 3. Magyarok Etelközben/2. - Moldvai, moldovai és havasalföldi leletek
 4. Magyarok Etelközben/3. - Magyarok az óorosz fejedelemségekben
 5. Etelköz és/vagy Levédia? A Szubotci/Szubbotci-csoport
 6. A Szaltovói kultúra/1. Kutatástörténet ‒ vázlatpontokban
 7. A Szaltovói kultúra/2. - Csoportok és alcsoportok
 8. A Szaltovói kultúra/3. - A kultúra általános jellemzése
 9. A Szaltovói kultúra/4. - A magyar érdeklődés kibontakozása (vázlat)
 10. A Szaltovói kultúra/5. - Kapcsolat a honfoglalókkal, még egyszer
 11. Kazárok Dagesztánban, költözés északra az arab háborúk miatt
 12. Alánok a Kaukázusban
 13. Ősmagyarok a Kaukázus előterében? - Honfoglalás utáni történeti források és kulturális kapcsolatok
 14. Don-kubáni magyar őshaza?
 15. A honfoglalók fémművessége - a szaszanida-szogd szál
 16. A kazároktól a volgai bulgárokig
 17. Volgai bulgárok
 18. Kámai magyarok
 19. Muszlim geográfiai irodalom
 20. Dél-uráli régészeti kultúrák
 21. Ázsiai kapcsolat
 22. A sztyeppi kultúrkör hatása az erdőövi finnugor népekre
 23. A magyar nyelv finnugor és török elemei (ez nem tananyag, csak jó tudni)
 24. Az eltűnt őshaza nyomában (ez is csak háttérinformáció gyanánt)

Szövegek

 1. Szakirodalom/1. - A Krylos‒Szudova Visnya‒Przemyśl-csoport és a moldvai, moldovai leletek
 2. Szakirodalom/2. - Magyaros jellegű régészeti leletek a Kijevi Rusz területéről
 3. Szakirodalom/3. - Szubotca/Szubbotci csoport
 4. Szakirodalom/4. - A Szaltovói kultúra
 5. Szakirodalom/5. - A Kaukázus és az ősmagyarok
 6. Szakirodalom/6. - Szaszanida-szogd hatások a honfoglalók fémművességében
 7. Szakirodalom/7. - Ismeretterjesztő írások az interneten (szakirodalmi hivatkozásokkal)
 8. Szakirodalom/8. - Bolsije Tigani és a Karajakupovói/Kusnarenkovói kultúra
 9. Szakirodalom/9. - A Szargatka-gorohovói kultúra
 10. Karajakupovói kultúra (rövid ismertető)
 11. Kusnarenkovói kultúra (rövid ismertető)
 12. Turbászli kultúra (rövid ismertető)
 13. Bahmutyinói kultúra (rövid ismertető)
 14. Türk Attila: A szaltovói kultúrkör és a magyar őstörténet régészeti kutatása
 15. Alekszij Komar cikke a Szubbotci-csoportról
 16. Táblázat Komar tanulmányából

Ismeretterjesztő írások a Rénhírek című blogban a magyar őstörténetről

 1. 100 éves a „Keleti ezüst”
 2. Zichy Jenő gróf ázsiai expedíciói
 3. A rejtélyes burtaszok
 4. Baskírok és magyarok: a források
 5. Baskírok és magyarok: közelítés a régészet felől
 6. Baskírok és magyarok – a nyelvi kapcsolat
 7. Finnugorok-e a székelyek?
 8. Finnugorok-e a székelyek? 2. rész
 9. A kaukázusi magyarokról: a honfoglalás körüli idők
 10. Julianus barát az alánok földjén
 11. Bendefy László, a kaukázusi magyarok kutatója
 12. Madzsar, a főváros
 13. Hol volt, hol nem volt, ahol még a madár sem jár
 14. Magyarok bejövetele
 15. Ősmagyarok Nyugat-Szibériában
 16. Nyék, Megyer, Kürtgyarmat…
 17. Egy ember meg egy ló az hány honfoglaló?
 18. Ősmagyarok a Dnyeper partján
 19. A turáni dalnok
 20. A Csodaszarvas regéi
 21. A Csodaszarvas újabb regéi
 22. Bakay Kornél tudománya
 23. A nagy volgai kavarodás
 24. Őstörténet újratöltve
 25. Halotti maszkok a Nemzeti Múzeumban
 26. A nemzethalál bölcsőjénél
 27. Elveszve a Kaukázusban
 28. Bravúros védés sarkazással
 29. Ősmagyar polip – a posztnomád kalandozó állam
 30. Ahol a Volga kikerüli a Zsigulit
 31. Török magyar őstörténet
 32. Beszél ön imenykovóiul? Esetleg az ősei?
 33. Magyarok és/vagy őslakók?
 34. Ruha teszi a magyart
Ne menjetek sehova, ott nincs semmi!